med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 


FISKEKORT

 
F I S K E K O R T S P R I S E R     2018 och 2019

Fiskekorten löses per kalenderår enligt följande:
Fiskerättsbevis vita kort                                                                        150 kr/år
Fiskerättsbevis familjemedlem vita kort m rött kryss                              75 kr/år
Fiskerättsbevis med stöd av arrende vita kort                                       200 kr/år
Arrendekort familjemedlem vita kort m rött kryss                                  75 kr/år
Ortskort vita kort                                                                                  400 kr/år
Ortskort familjemedlem vita kort m rött kryss                                        75 kr/år

Allmänheten
Fiskekort övriga röda kort                                                                     500 kr/år
Fiskekort övriga röda kort                                                                     200 kr/vecka
Fiskekort övriga röda kort eller automat                                                 60 kr/dag
Fiskekort Lilla Logärden                                                                       80 kr/dag.

För trollingkort gäller följande priser, inklusive övrigt fiske:

Fiskerättsbevis/ arrende Ortskort Övriga
Dag 100 kr
Vecka 200 kr
Dag 150 kr
Vecka 350 kr
Dag 200 kr
Vecka 600 kr
År 600 kr År 1000 kr År 1400 kr

Fiskekortsförsäljare

Automater
finns på följande platser
1. Blixbo efter vägen till Logärden
2. Hillersboda vid adress Hillersboda 80
3. Finngärds fäbod vid parkering på väg ner till Logärden
4. Korsån vid Herrgården

 

Fritidsfiskekort- Allmänheten
Vid Engkvist Taxi & Bensin, Macken, Sundborn
Vid Svärdsjö Järn och OT Motor AB
Vid Jaktia och på Turistbyrån
i Falun
Hos Time (Stallbacken) i Hofors

På internet
: Klicka HÄR
Nyhet Gottboden Svärdsjö Anita Bohm, Korsån, Lars Nordström Finggärdets fäbodar, Sune Andersson, Baggärdet, Ove Bruhn, Hillersboda

http://www.ifiske.se/

Fiskerättsbevis/Ortskort..............................................
Anita Bohm, Korsån
...............
Ove Bruhn, Hillersboda
.................................
Sune Andersson, Baggärdet

Arne Murmester, Borgärdet,

Kjell Andersson Stora,

Kristina Böhlmark, Ruptjärn,

Lars Nordström, Finngärds fäbodar................................................


http://visitsodradalarna.se/

 

Upp