med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 


KONTAKT
med styrelse och tillsynsmän, e-post


Sänd e-post till Hinsen-Logärdens FVOF ...............
.
Sänd e-post till webmaster


Styrelsens sammansättning:

Christer Nilsson
070-5507122
Verktäktsvägen 2,
79146 Falun
cn.karlslund@gmail.com

ordförande fisketillsyn
Ove Bruhn
0246-61060
Hillersboda 80,
79023 Svärdsjö
o.brun@telia.com
kassör fisketillsyn
Lennart Sandgren 0246/242 49
Övertänger 17,
79026 Enviken

lempaagneta@hotmail.com
fisketillsyn
Lars Nordström 070-3430961      

Daljunkaregatan 9 C,
791 37 Falun,  
larsarne@live.com

sekreterare fisketillsyn
Thomas Wiik
0246-60068
Liljansvägen 5,
79023 Svärdsjö
twiik@home.se
fisketillsyn
Tor Rosendahl
070-534 26 01

Lustigknoppsvägen 2a 791 37 Falun tor.rosendahl1@gmail.com

 
Daniel Sundlöv
073-045 7510
Baggärdet 2
790 15 Sundborn
discodanne87@gmail.com
 

Johan Jansson
0246-10432

Hillersboda 2242,
79023 Svärdsjö
mr.jansson@gmail.com
fisketillsyn
Hans Aspman
070-536 12 77
Ringvägen 2, 791 74 Falun
hans.aspman@bredband.net
.fisketillsyn

Tobias Hedlund
073-089 83 18

Sockenvägen 28 791 43 Faluntobiashedlund@hotmail.com

 

 

Revisorer:

Stigmar Nordin
023-612 47
Karlsbyheden 57,
79015 Sundborn
stigmar.nordin@telia.com
Kjell Pettersson
0290-21534
Skräddargatan 20,
81331 Hofors


Tillsynsmän:

Hans Andersson 070-838 06 59
Kjell Pettersson 070-692 17 56
Mathias Holgersson 070-359 56 74
Jan Malmqvist 070-646 48 43
Stefan Stedt 070-670 62 41
Andreas Holmberg
070-656 00 06  

Vid misstanke om olovligt fiske, kontakta någon av dessa!

Upp